Welkom op de website van Jachthonden opleiding Oost Achterhoek.

(voorheen KNJV Groenlo)  

Alle jachthondenactiviteiten vonden in het verleden plaats onder de vlag en de naam van de KNJV, maar deze werden bijna nergens bestuurlijk en boekhoudkundig verantwoord. Mede door vragen van de Belastingdienst heeft de jagersvereniging het besluit genomen alle trainingsgroepen te verzelfstandigen. Onze trainingsgroep moet nu zelfstandig functioneren en verantwoordelijkheid nemen voor alle activiteiten.

KNJV Groenlo is in december 2018 de Stichting Jachthondenopleiding Oost Achterhoek geworden. 

!! Nieuws !!

Op 26 september organiseren wij onze jaarlijkse Standaard Jachthonden Proef.

Inschrijven via My Orweja vanaf 13 juli 19.00 uur. 

De zomercursus 2020 gaat i.v.m. het corona virus niet door!

 Wel geven we gedurende het gehele jaar puppy en jonge  honden cursus op de zondagochtend. Kijk daarvoor onder kopje  “cursussen”. LET OP: Vul het formulier volledig in. U krijgt een bevestiging per mail. Problemen met aanmelden of geen bevestiging gekregen? Neem dan contact  met ons op.